Reisevilkår

Jonn Skagen AS er medlem i Reisegarantifondet

Jonn Skagen Kilimanjaro og Safari

Vilkåra er ein del av den avtalen du gjer med Jonn Skagen AS når du melder deg på en reise. Våre vilkår er en del av de krav vi har som reisearrangør i følge LOV 1995-08-25 – 57: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Les difor vilkåra før du melder deg på.

Jonn Skagen AS arrangerer gruppeturer og skreddersydde turer. Jonn Skagen AS forholder seg til Lov om pakkereiser og de alminnelige vilkår for pakkereiser (pakkereiseloven). Jonn Skagen AS har stilt garanti overfor Reisegarantifondet.

Reisevilkår for Tanzania-tur

 1. Bestilling
  Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisande. Eventuelle seinare avvik skal stadfestast skriftlig av arrangøren.
 2. Betaling
  Ved bestilling betales et depositum på kr 5.000,- – kr. 10.000,- avhengig av lengda på turen. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bunden 1 veke etter at depositum er mottatt. Bestiller kunden flybilletter gjennom Jonn Skagen AS vil kostnaden for flybilletter bli fakturert på same faktura som depositumet. Beløpet forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Restbeløpet for turen skal betalast seinast 60 dager før avreise. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise, skal heile reisens pris betalast umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det vert teke forbehold om valuta/prisendringer.
  Jonn Skagen AS opptrer som formidler mellom kunden på den eine sida og lokale agenter og hoteller på den andre siden. Såleis kan ikkje arrangøren haldast ansvarleg for forseinkingar/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller «force majoure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, byte av transportmiddel, overnattingsstad, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sjukdom som den reisande måtte pådra seg under/etter reisen, – heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.
 3. Reise/sjukeforsikring og avbestillingsbeskyttelse
  Den reisande må sjølv syte for reise/sjukeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligg ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt.
  Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisande ikke har mottatt dei ytingar som inngår i reisen ifølge arrangørens program.
  Fylgjande regnes dog ikkje som mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarande forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).
 4. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
  Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og hoteller som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.
 5. Tvister og klager
  Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løysast i minneligheit, kan kjøparen bringe saka inn for Forbrukerrådet innen 2 veker etter at svar fra arrangøren føreligg og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med overnattingsstader og maten m.v. må fremsettes straks overfor reiseleiar eller direkte til overnattingsstaden/restauranten.