Machameruta 23 – 29. mars 2018.

3 tyske sjukepleiestudentar, Jan, Lena og Jannik som no jobber på sjukehus i Moshi, Tanzania.